Adatkezelő

Cégnév: ERRA TRANSZ Kft.

Cím: 8300 Tapolca Sebron hrsz 0626/30

Telefon: 36 30 9466 063 

E-mail: info@erratransz.hu

Internet: erratransz.hu

A céget bejegyző hatóság: Veszprémi Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 19 09 506912

 Adószám: 13018430-2-19

Hatósági engedély: KAF-19-001700

Kamara: Veszprém Megyek Kereskedelmi Iparkamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató: 1B Telecom Hungary zRt.   (2191 Bag, Petőfi tér 14., http://www.1b.hu/ )

2.2. Kapcsolatfelvételhez, információkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az Érintettek a Weboldalon keresztül kapcsolatba léphetnek a Társasággal (Kapcsolat menüpont), illetve bizonyos adataik megadásával információt kérhetnek a Társaságtól. A Társaság leendő Ügyfelei közvetlen kapcsolatba léphetnek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójával. A kapcsolatba lépéshez jelen Tájékoztató elfogadása szükséges. Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik a Társasággal kapcsolatba lépnek és információkat kérnek a Társaságtól, személyes adataik megadásával. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
email cím kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
üzenet tárgya és szövege válaszadás, információ közlés egyéb
Érintett által megadott személyes adatok válaszadás, információ közlés

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként legfeljebb az adatközléstől számított 5 év, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás, a Társaság és az Érintett (vagy az általa képviselt társaság) között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően a Társaság törli – feltéve, hogy nem valósul meg egyéb adatkezelési cél.